Maankäyttösopimuksen sisältöä koskeva riita ei kuulunut hallinto-oikeuden toimivaltaan

20.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:52

Hallintoriita – Hallintosopimus –­ Maankäyttösopimus – Vaatimukset – Tutkiminen – Hallinto-oikeuden toimivalta – Yleisen tuomioistuimen toimivalta

Yhtiö oli hallintoriitahakemuksessaan vaatinut hallinto-oikeutta
vahvistamaan, että sen vastuuta tietyistä maankäyttösopimuksen kohtien
velvoitteista kuntaan nähden rajoitetaan. Lisäksi yhtiö oli vaatinut,
että samalla vahvistetaan, että sen vastuu näistä velvoitteista
suhteessa kuntaan ei ollut yhteisvastuullista toisen sopijapuolena
olevan yhtiön kanssa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu maankäyttösopimus liittyi
julkisen vallan käyttöön osana kunnan harjoittamaa maapolitiikkaa.
Maankäyttösopimusta oli siten sinänsä pidettävä hallintosopimuksena.
Hakemuksessa esitetty vaatimus ei ollut kuitenkaan perustunut siihen,
että puheena olevat maankäyttösopimuksen kohdat olisivat olleet
perusteiltaan hallintolain säännösten tai niistä ilmenevien
periaatteiden vastaisia. Hakemuksessa ei ollut muutoinkaan esitetty,
että mainituissa kohdissa tarkoitetuista velvoitteista ei sinänsä olisi
voitu sopia kaupungin kanssa. Pelkästään siitä, että
maankäyttösopimuksessa ei ollut nimenomaisesti sovittu kustannusvastuun
jaosta, ei seurannut, että hakemuksessa esitetty vaatimus olisi
ratkaistava hallintoriitamenettelyssä.

Koska yhtiön
hakemuksessa ei ollut esitetty sellaista vaatimusta, joka voitaisiin
ratkaista hallintoriitamenettelyssä, hallinto-oikeuden oli tullut jättää
yhtiön hakemus tutkimatta.

Ks. ja vrt. myös KKO 2016:8

KHO:2016:52

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments