Lainsäädännön arviointineuvosto asetettu

14.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto asetti tänään 14. huhtikuuta yleisistunnossaan lainsäädännön arviointineuvoston toimikaudelle 15.4.2016–14.4.2019. Lainsäädännön arviointineuvoston asettaminen perustuu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan.

– Hallituksen norminpurkuhankkeessa
kevennetään ja uudistetaan sääntelyä. Pidän tärkeänä sitä, että
lainsäädäntöön saataisiin luotua aivan uudenlainen kehittämisen
kulttuuri. Tarvitsemme laadukasta, vaikuttavaa lainsäädäntöä ja tämän
varmistamisessa lainsäädännön vaikutusarviointielin tulee tekemään
tärkeää työtä, sanoo norminpurun kärkihankkeen vastuuministeri,
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Valtioneuvoston
kanslian yhteyteen perustettavan itsenäisen ja riippumattoman
arviointineuvoston puheenjohtajana toimii oikeustieteen tohtori,
dosentti Kalle Määttä. Neuvoston jäsenet ovat vanhempi neuvonantaja Bo
Harald
, professori Ari Hyytinen, oikeustieteen kandidaatti Leila
Kostiainen
, professori Eva Liljeblom, professori Tuula Linna,
varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, professori Jyrki Tala ja
oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhanen.

Neuvoston tehtävänä on
antaa lausuntoja vaikutusarvioinneista, jotka ovat luonnoksissa
hallituksen esityksiksi. Se voi antaa lausuntoja myös muiden
säädösluonnosten vaikutusarvioinneista. Lisäksi neuvosto voi tehdä
aloitteita lainvalmistelun laadun, erityisesti vaikutusarviointien
laadun ja arviointitoiminnan parantamiseksi. Se voi säädösten tultua
voimaan myös arvioida, ovatko lainsäädännön vaikutukset toteutuneet
arvioidusti. Arviointineuvoston tarkoituksena on erityisesti parantaa
hallituksen esitysten vaikutusarviontien laatua ja yleisemmin
lainvalmistelukulttuuria.

Toiminnan käynnistyessä neuvosto
keskittyy hallituksen esitysluonnosten taloudellisten vaikutusten
(julkinen talous ml. kuntatalous, yritykset ja kotitaloudet)
arviointeihin. Neuvoston tehtävänä ei ole suorittaa vaikutusarviointeja,
vaan se arvioi laadittuja arviointeja.

Neuvosto seuraa
vaikutusarviointien laadun kehitystä ja arvioi toimintansa
vaikuttavuutta. Neuvosto antaa vuosittain katsauksen toiminnastaan
valtioneuvoston kanslialle.

Lainsäädännön arviointineuvosto asetettu

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments