Käräjäoikeusverkoston kehittämishanke asetettu

11.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmiä valmistelemaan käräjäoikeusverkoston harventamista

Oikeus- ja työministeri Jari
Lindström linjasi helmikuussa 2016, että käräjäoikeuksia olisi jatkossa
20 nykyisen 27 sijaan. Asetetussa hankkeessa valmistellaan ja
toimeenpannaan uudistus. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn
keskittämistä valmisteleva työryhmä asetetaan erikseen.

Hallituksen esitys käräjäoikeusverkoston kehittämisestä on tarkoitus
antaa eduskunnalle syksyllä 2016. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa
käräjäoikeusverkoston rakennetta niin, että oikeusturvan saatavuus ja
lainkäytön laatu voidaan varmistaa muuttuvassa toimintaympäristössä.
Uudistus tulisi voimaan viimeistään vuoden 2019 alussa.

Hankkeen
toimikausi on 1.4.2016 – 31.12.2018. Uudistuksen vaikutusten arviointia
varten asetetaan seurantaryhmä kehittämishankkeen päätyttyä.

Käräjäoikeusverkoston kehittämishanke

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments