Käräjäoikeus ei voi jättää harkinnavaraisella perusteella panematta täytäntöön toisessa EU-maassa määrättyä sakkoa

19.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:27

Eurooppaoikeus – Vastavuoroisen tunnustamisen periaate
Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus
Oikeudenkäyntimenettely – Asianosaisen kuuleminen
Ylimääräinen muutoksenhaku
Ennakkopäätösvalitus

Käräjäoikeus oli valituksen johdosta kirjallisessa menettelyssä kumonnut
Oikeusrekisterikeskuksen päätöksen Alankomaissa tuomitun alle 70 euron
suuruisen sakkorangaistuksen täytäntöön panemisesta Suomessa soveltaen
harkinnanvaraista kieltäytymisperustetta ja kuulematta tästä
Oikeusrekisterikeskusta. Kysymys käräjäoikeuden menettelyn
oikeellisuudesta ja Oikeusrekisterikeskuksen oikeudesta hakea päätökseen
muutosta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments