Hankinnan valmisteluun osallistuneen yhtiön läheisyhtiö voitiin sulkea pois kilpailutuksesta

27.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:56

Julkinen hankinta – Tarjoajan poissulkeminen – Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun – Tarjoajien tasapuolisesta kohtelusta varmistuminen

Markkinaoikeus katsoi Finnmap Consulting Oy:n valituksesta, että
Liikennevirasto oli menetellyt virheellisesti sulkiessaan Finnmap
Consulting Oy:n tarjouskilpailusta sillä perusteella, että yhtiön kanssa
samaan konserniin kuuluva tarjoaja oli osallistunut hankinnan
valmisteluun. Lisäksi markkinaoikeus katsoi, että hankintailmoituksen
esteellisyystilanteita koskeva poissulkemisehto oli ollut epäselvä.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin markkinaoikeus, että
Liikennevirasto ei ollut menetellyt hankintasäännösten vastaisesti
sulkiessaan Finnmap Consulting Oy:n tarjouskilpailusta. Kun otettiin
huomioon suunnitteluttajakonsultti Sweco PM Oy:n asemasta ja tehtävistä
Pisararata-hankkeessa sekä Sweco PM Oy:n ja Finnmap Consulting Oy:n
välisestä taloudellisesta ja organisatorisesta yhteydestä saatu
selvitys, Liikennevirasto oli voinut harkintavaltansa puitteissa sulkea
Finnmap Consulting Oy:n tarjouskilpailusta turvatakseen tarjoajien
tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun hankintamenettelyn kuluessa.
Liikennevirasto oli voinut sulkea Finnmap Consulting Oy:n
tarjouskilpailusta myös sillä perusteella, että yhtiön osallistuminen
tarjouskilpailuun olisi aiheuttanut suunnitteluttajakonsultin
esteelliseksi tulemisen sopimuskauden aikana.

Lisäksi
korkein hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin markkinaoikeus, että
hankintailmoituksessa ilmoitettu poissulkemisehto oli ollut riittävän
yksiselitteinen varsinkin, kun otettiin huomioon, että jo
suunnitteluttamispalveluja koskevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa oli
ilmoitettu, että suunnitteluttajakonsultin kanssa samaan konserniin
kuuluva ehdokas tai tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailusta. Finnmap
Consulting Oy:n olisi pitänyt kohtuullisen valistuneena ja tavanomaisen
huolellisena ehdokkaana ymmärtää hankintailmoituksessa esitetyn ehdon
perusteella, että yhtiö voidaan poissulkea tarjouskilpailusta.
Markkinaoikeuden päätös kumottiin.

KHO:2016:56

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments