Ennen luvan peruuttamista tai varoitusta voidaan antaa korjauskehotus – siitä ei voi valittaa

27.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:57

Päätöksen valituskelpoisuus – Valituksen tutkiminen – Taksilupa – Taksiluvan peruuttaminen – Korjauskehotus

Jos taksiliikenneluvan peruuttamisen tai varoituksen antamisen
peruste on sellainen, että se voidaan korjata, toimivaltaisen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on taksiliikennelain 22 §:n 6
momentin mukaan ennen luvan peruuttamista tai varoituksen antamista
annettava luvan haltijalle mahdollisuus asetetussa määräajassa korjata
puute tai laiminlyönti. Tällaisen korjauskehotuksen sisältämää
asiakirjaa ei pidetty valituskelpoisena hallintopäätöksenä. Korkein
hallinto-oikeus poisti asiakirjaan liitetyn valitusosoituksen ja jätti
taksiluvan haltijan tekemän valituksen tutkimatta. Äänestys 3–2.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments