Ennakkopäätös tuomion oikeusvoimasta uudessa oikeudenkäynnissä

1.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:26

Oikeusvoima
Osakeyhtiö – Osakeyhtiön purkautuminen

A oli nostanut purkautunutta osakeyhtiötä X Oy:tä vastaan kanteen, jossa
hän oli vaatinut vahvistettavaksi, että X Oy oli velvollinen
suorittamaan hänelle korvauksia työtapaturmasta aiheutuneen vamman
pahentumisen vuoksi. A:n kanne oli hyväksytty. Purkautumishetkellä X
Oy:n ainoa osakkeenomistaja oli ollut Y Oy, jolle purkautuneen X Oy:n
varat oli siirretty. A nosti myöhemmin kanteen Y Oy:tä vastaan ja vaati
tätä suorittamaan korvausta edellä mainitun vamman pahentumisen vuoksi. X
Oy:tä vastaan annetun tuomion oikeusvoimavaikutuksen katsottiin
ulottuvan A:n ja Y Oy:n väliseen oikeudenkäyntiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments