Avioliittolain edellyttämät lainmuutokset vahvistettiin

8.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton maaliskuun 2017 alusta alkaen

Tasavallan presidentti vahvisti muutoslait 8.4.2016

Uusien säännösten mukaan parisuhteensa rekisteröineet puolisot voivat
lain voimaantultua yhteisellä ilmoituksella muuttaa rekisteröidyn
parisuhteensa avioliitoksi. Muutos ei siis tapahdu automaattisesti, vaan
edellyttää ilmoitusta maistraatille. Rekisteröity parisuhde on voimassa
avioliittona siitä päivästä, jona maistraatti on vastaanottanut
ilmoituksen.

Avioliittolain muutoksen voimaantultua parisuhteen
rekisteröinti ei ole enää mahdollista. Muilta osin laki rekisteröidystä
parisuhteesta jää voimaan. Rekisteröity parisuhde säilyy siten samaa
sukupuolta olevia henkilöitä koskevana oikeudellisena instituutiona,
mutta uusia rekisteröityjä parisuhteita ei tule.

Eduskunnan
vahvistaman siirtymäsäännöksen mukaan esteiden tutkinta voidaan
suorittaa jo ennen avioliittolain muutoksen voimaantuloa niin, että
samaa sukupuolta olevat parit voivat mennä avioliittoon jo heti 1.
maaliskuuta 2017.

Avioliittolain muutoksen edellyttämät muutokset
sosiaaliturvaetuuksia sekä sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin
lakeihin ovat vielä valmisteilla sosiaali- ja terveysministeriössä. Tämä
esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle niin, että muutokset voivat
tulla voimaan maaliskuun 2017 alusta.

Tiedote

Eduskunnan
vastaus hallituksen esitykseen eräiksi avioliittolain muutoksen
edellyttämiksi lainmuutoksiksi (HE 65/2015 vp; EV 1/2016 vp)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments