Yrittäjällä oikeus valittaa kun kunta poisti yrityksen palveluseteliyritysten luettelosta

8.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:23 Palveluseteliyrittäjä ‒ Palvelutuottajaluettelosta poistaminen ‒ Valituskelpoisuus ‒ Valitusoikeus ‒ Kunnallisvalitus ‒ Hallintovalitus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen viranhaltija oli tehnyt päätöksen, jolla hän oli poistanut X:n yrityksen kaupungin palveluseteliyrittäjien palvelutuottajaluettelosta. Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi X:n oikaisuvaatimuksen viranhaltijan päätöksestä.

Hallinto-oikeus poisti X:lle annetun muutoksenhakuohjauksen ja jätti X:n valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeuden perustelujen mukaan hallinto-oikeus ei voinut tutkia palvelujen tuottajaluettelosta poistamista koskevaa, tosiasiallisen hallintotoiminnan luonteiseen toimeen kohdistuvaa valitusta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että viranhaltijan päätös sisälsi valituskelpoisen ratkaisun. Päätös vaikutti X:n oikeuteen toimia kunnan palveluseteliyrittäjänä ja sillä oli merkitystä hänen elinkeinotoiminnassaan. X:llä oli oikeus hakea muutosta viranhaltijan päätökseen.

Koska lailla ei ole erikseen toisin säädetty, muutoksenhakuun sovellettiin kuntalain säännöksiä sellaisina kuin ne olivat voimassa viranhaltijan tehdessä päätöksensä. Hallinto-oikeuden olisi tullut tutkia X:n valitus lautakunnan päätöksestä kunnallisvalituksena. Asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments