Valtiovarainministeriö: Verotus- ja veronkantomenettelyä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan

17.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uudistukset yhdenmukaistavat ja yksinkertaistavat verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää. Nyt esitettyjen uudistusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta

Oma-aloitteisille veroille uusi menettelylaki

Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi uusi oma-aloitteisten verojen
verotusmenettelylaki, johon kootaan oma-aloitteisesti ilmoitettavien ja
maksettavien verojen yhteiset menettelysäännökset. Samalla säännöksiä
yhtenäistetään.

Pienyritysten hallinnollista
taakkaa kevennetään laajentamalla pidennettyjen verokausien
soveltamisalaa. Näin yhä useampi yritys voi ilmoittaa oma-aloitteiset
verot neljännesvuosittain tai vuosittain kuukauden sijaan.

Muutosverotus- ja muutoksenhakusäännöksiä uudistetaan

Esityksen
mukaan jatkossa kaikissa Verohallinnon
kantamissa veroissa muutosta haettaisiin aina ensiasteena verotuksen
oikaisulautakunnalta. Samalla ennakkopäätösvalitus korkeimpaan
hallinto-oikeuteen tulee mahdolliseksi kaikissa verolajeissa.

Myös
muutoksenhakuajat yhtenäistetään. Verovelvollisen muutoksenhakuaika
verotukseen olisi jatkossa kolme vuotta kaikissa verolajeissa.
Muutoksenhakuaika verotusta koskevissa erillispäätöksissä sekä
oikaisulautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen olisi 60 päivää.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments