Työsuojelu.fi: Asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa valvottiin psykososiaalista kuormitusta ja työaikalakia

30.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt työsuojeluvalvontaa asianajo- ja lakiasiaintoimistoihin vuosien 2013–2016 aikana. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 58, ja joukossa oli sekä pieniä että suuria toimistoja

Valvonnassa tehtiin muun muassa seuraavia havaintoja:

 • Psykososiaalinen työkuormitus
  oli valtaosassa työpaikkoja melko hyvin hallinnassa. Työpaikoilla oli
  panostettu työhyvinvointiin, ja työntekijöiden kuormittumista seurattiin
  jatkuvasti erilaisin keinoin. Monilla oli kuitenkin puutteita siinä,
  että työnantaja ei ollut järjestelmällisesti ja riittävän kattavasti
  tunnistanut ja arvioinut psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Tällöin
  olennaisia kuormitustekijöitä voi jäädä huomaamatta.
 • Työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä
  oli monilla puutteita: selvitys ei ollut ajan tasalla tai siinä ei
  ollut riittävän kattavasti tunnistettu ja arvioitu psykososiaalisia
  kuormitustekijöitä.
 • Työaikalain soveltamisesta
  annettiin toimintaohje lähes kolmasosalle työnantajista. Osassa
  työpaikoista työaikalakia ei sovellettu toimiston lakimiehiin.
  Lakimiehillä ja asianajajilla ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole
  sellaista johtamiseen rinnastettavaa itsenäistä päätösvaltaa, että he
  jäisivät kokonaan työaikalain ulkopuolelle.
 • Työaikakirjanpidossa
  oli puutteita yli puolessa työpaikoista. Kaikissa toimistoissa
  lakimiesten työaikaa seurattiin, mutta seuranta ei aina täyttänyt
  työaikakirjanpidon vaatimuksia. Tavallinen puute oli se, että
  ylityötunnit eivät ilmenneet erikseen työaikakirjanpidosta.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments