Työnantajan kanne kilpailevan toiminnan aiheuttamasta vahingosta hylättiin vanhentuneena

21.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:19

Työsopimus
Kanneaika

Työnantaja vaati 4,5 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen
nostamassaan kanteessa, että sen entinen työntekijä ja tämän työhön
ottanut yritys velvoitetaan korvaamaan vahinko, joka oli aiheutettu
työsopimuslain vastaisella kilpailevalla toiminnalla.

Koska
työsopimuslakiin perustuvat työnantajan vahingonkorvaussaatavat
kuuluivat työsopimuslain 13 luvun 9 §:n 3 momentissa säädetyn,
työsuhteen päättymisestä laskettavan kahden vuoden kanneajan piiriin,
kanne hylättiin vanhentuneena.

KKO:2016:19

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments