STM: Kaksitoista uutta ainetta huumausaineluetteloon

10.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomen huumausaineluetteloon lisätään kaksitoista uutta, terveydelle vaarallista huumaantumistarkoituksessa käytettävää ainetta

Näiden aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen, luovuttaminen sekä hallussapito ja käyttö ovat jatkossa kiellettyjä ja rangaistavia tekoja.

Asiaa koskeva valtioneuvoston asetus tulee voimaan 1. huhtikuuta 2016.

Huumausaineluetteloon
lisätyt aineet ovat butyyrifentanyyli, furanyylifentanyyli ja
4-fluoributyyrifentanyyli, deskloorietitsolaami, diklatsepaami,
etitsolaami, flubromatsepaami, flubromatsolaami, klonatsolaami,
meklonatsepaami, nifoksipaami ja pyratsolaami.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments