Ruotsissa nostettu harvinainen todistelukanne epäillystä murhasta alle 15-vuotiaita vastaan

9.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Syyttäjä on nostanut Ruotsissa ns. todistelukanteen (bevistalan) kahta alaikäistä nuorta vastaan, joita epäillään 13-vuotiaina tehdystä murhasta. Ruotsissakin rikosoikeudellinen vastuuikäraja on 15 vuotta, mutta syyttäjä voi erityisissä tilanteissa nostaa todistelukanteen sen selvittämiseksi, onko alle 15-vuotias tehnyt sen rikoksen, josta häntä epäillään. Rangaistusta asiassa ei voi tuomita.

Käräjäoikeuden lehdistötiedotteesta:

Åklagaren har väckt bevistalan mot två
underåriga pojkar (födda 2001) som är misstänkta för att ha mördat en
65-årig man i Derome, Varbergs kommun i juni förra året. De båda
misstänks också för grov stöld av hans egendom.

Den som är underårig, dvs. under 15 år när brottet begicks, kan inte
åtalas och dömas för brott. Däremot finns en möjlighet för åklagare att
väcka bevistalan vid domstol som ska pröva om den underåriga begått
brottet. För att en sådan talan ska få väckas krävs att det begärs av
socialnämnden, Socialstyrelsen eller vårdnadshavare. Det krävs dessutom
att åklagaren finner att en bevistalan behövs för att det “krävs ur
allmän synpunkt”.

Förhandlingen kommer att starta i Varbergs tingsrätt 23 mars 2016 och
pågå under fyra dagar (23 – 24 mars och 4 – 5 april). I vilken
omfattning förhandlingen kommer att vara offentlig är ännu inte bestämt.

Tingsrättens kommer genom sitt avgörande att fastställa om pojkarna
har begått de brott som åklagaren har påstått att de har gjort. Däremot
ska tingsrätten inte döma ut något straff.

Lehdistötiedote löytyy täältä: Bevistalan mot två underåriga pojkar

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments