Ruotsissa hovioikeus tuomitsi kaksi henkilöä terrorismirikoksista elinkautiseen

30.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovrätten för Västra Sverige on tänään antamallaan tuomiolla pysyttänyt käräjäoikeuden elinkautisrangaistukset asiassa, jossa oli kyse terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista Syyriassa vuonna 2013. Vastaajien katsottiin teloittaneen kaksi henkilöä leikkaamalla heidän kaulansa poikki. Teot oli kuvattu videolle.

Hovioikeuden lehdistötiedotteesta:

Hovrätten för Västra Sverige har i dag meddelat
dom i det s.k. terroristbrottmålet. Även hovrätten dömer de båda åtalade
männen för terroristbrott till livstids fängelse.

Två män åtalades i Göteborgs tingsrätt för terroristbrott. Åtalet
handlar om att de båda tillsammans med andra under våren 2013 i Aleppo,
Syrien, ska ha avrättat två personer genom att skära halsen av dem. De
tilltalade förnekade att det är de som är med på filmerna från
avrättningarna. Tingsrätten dömde i december 2015 de båda männen för
terroristbrott till livstids fängelse. De tilltalade överklagade domen
till hovrätten och yrkade att de skulle frikännas.

Hovrätten gör samma bedömningar som tingsrätten och kommer fram till
att de båda tilltalade är de två maskerade personer på filmerna som
åklagaren hävdat och att de deltog på ett så aktivt sätt i
avrättningarna att de ska betraktas som gärningsmän.

Hovrätten slår också fast att avsikten med morden var att injaga
allvarlig fruktan hos de som inte har samma åsikt som gärningsmännen.
Hovrätten konstaterar vidare att gärningarna är sådana att de kan sägas
allvarligt skada den staten och att de därigenom hör till de mycket
allvarliga brott som ska bestraffas som terroristbrott.

Lisätietoa: Dom i det s.k. terroristbrottmålet

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments