Ruotsin Migrationsdomstolen: Unkariin ei saa käännyttää

2.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsissa migrationsdomstolen (maahanmuuttoasioita käsittelevä hallintotuomioistuin) on tänään antamillaan kahdella päätöksellä katsonut, että Unkari ei tällä hetkellä täytä non-refoulment-presumptiota, joka EU-maassa lähtökohtaisesti pitäisi vallita, ja lisäksi että turvapaikanhakijoita uhkaa EIS 3 artiklan vastainen kohtelu, jos heidät palautettaisiin Unkariin.

Migrationsdomstolenin lehdistötiedotteesta:

Migrationsdomstolen har idag i två fall stoppat
överföringar av asylsökande från Sverige till EU-medlemstaten Ungern för
personer som har rest in i Ungern via Serbien. Detta på grund av att
dessa personer annars skulle riskera att utsättas för omänsklig eller
förnedrande behandling i strid med Europakonventionen för mänskliga
rättigheter.

Ungern genomförde omfattande förändringar av sina asyllagar i samband
med ökade migrationsströmmar under sommaren och hösten 2015. Dessa
förändringar innebär enligt domstolens mening åsidosättanden av
mänskliga rättigheter i flera avseenden och har bl.a. inneburit
påskyndade asylprocesser som i praktiken innebär att i princip ingen kan
erhålla internationellt skydd i Ungern. Vidare riskerar personer som
kommit in i Ungern via Serbien att skickas tillbaka till de länder som
har utgjort deras resväg och i slutändan riskera att hamna i det land de
flytt ifrån utan att ha fått sina asylskäl prövade. I förlängningen
innebär detta en verklig risk för dessa personer att utsättas för
omänsklig eller förnedrande behandling i strid mot artikel 3 i
Europakonventionen. Mot denna bakgrund har migrationsdomstolen bedömt
att Ungern inte uppfyller presumtionen om att EUs medlemsländer
respekterar principen om non-refoulement, dvs att personer inte
får återsändas till gränsen mot ett område där deras liv eller frihet
skulle hotas pga skäl som anges i flyktingdefinitionen.

Migrationsdomstolens idag meddelade domar i målen innebär ett stopp
av överföringar till Ungern med stöd av Dublinförordningen för
asylsökande som har rest in i Ungern via Serbien. Detta betyder att
ärendena återförvisas till Migrationsverket, som ska avgöra om
asylansökningarna ska prövas i Sverige eller i något annat EU-land.

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: Migrationsdomstolen stoppar överföringar till Ungern

Euroopan komissio on viime vuoden joulukuussa aloittanut rikkomusmenettelyn Unkaria vastaan sen turvapaikanhakijoita koskevan lainsäädännön johdosta. Komission lehdistötiedote asiasta löytyy täältä: Commission opens infringement procedure against Hungary concerning its asylum law

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments