Psykiatrisen sairaalan lääkäri ei ollut esteellinen tekemään tarkkailulähetettä kyseiseen sairaalaan

22.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:32

Mielenterveyslaki – Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen – Tarkkailulähete – Sairaalan ulkopuolinen lääkäri – Esteellisyys

Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen yksikköön
virkasuhteessa pääasiallisesti Auroran psykiatrisessa sairaalassa
työskennellyt osastonlääkäri A oli työskennellyt myös Haartmanin
sairaalan yhteispäivystyksessä. Siellä työskennellessään hän oli
laatinut henkilöstä mielenterveyslain 9 §:ssä tarkoitetun
tarkkailulähetteen. Tämän johdosta henkilö oli otettu Auroran
sairaalassa tarkkailuun, jossa vs. osastonlääkäri B oli laatinut
henkilöstä tarkkailulausunnon ja apulaisylilääkäri C tehnyt tahdosta
riippumatonta hoitoa koskevan hoitoonmääräämispäätöksen.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin hallinto-oikeus, ettei
hoitoonmääräämispäätöstä ollut tehty virheellisessä järjestyksessä sen
vuoksi, että tarkkailulähetteen laatinut osastonlääkäri oli
virkasuhteessa samaan kaupungin yksikköön ja virka-aikana palveli
samassa sairaalassa kuin tarkkailulausunnon laatinut lääkäri ja
hoitoonmääräämispäätöksen tehnyt lääkäri.

Menettelyn
katsottiin myös täyttävän ne edellytykset, jotka Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään määritellyt
mielenterveydeltään heikon henkilön vapaudenriistolle.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments