Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen ei sisältänyt valituskelpoista ratkaisua

1.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:22

Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen – Valituskelpoisuus – Maistraatti

Maistraatilta oli haettu perukirjan osakastietojen vahvistamista.
Perukirjaan oli merkitty osakkaiksi perillisten lisäksi kaksi henkilöä
yleistestamentin saajina.

Maistraatti oli vahvistanut
väestötietojärjestelmässä olevien tietojen ja muun saatavissa olevan
selvityksen nojalla, että perukirjaan oli merkitty kaikki kuolinpesän
osakkaat. Se on lisäksi todennut, että kuolinpesän osakkaita ovat
vainajan lakimääräiset perilliset. Maistraatin tulkinnan mukaan edellä
mainitut kaksi henkilöä eivät olleet kuolinpesän osakkaita, sillä heitä
on pidettävä erityisjälkisäädöksen saajina.

Hallinto-oikeus
muutti maistraatin tekemää päätöstä siten, että kuolinpesän osakkaiksi
vahvistettiin myös ne asiasta valittaneet testamentinsaajat, joita
maistraatti ei ollut pitänyt kuolinpesän osakkaina.

Maistraatin
valituksen johdosta korkein hallinto-oikeus totesi, että maistraatin
vahvistamisella ei ollut oikeudellisesti sitovasti ratkaistu pesän
osakkuutta. Maistraatin antama vahvistus ei sisältänyt sellaista
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaista asiaratkaisua, johon
voitiin hakea muutosta valittamalla hallintolainkäytön järjestyksessä.
Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja jätti
tutkimatta valituksen maistraatin antamasta perukirjan osakasluettelon
vahvistuspäätöksestä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments