Perhe-eläke maksetaan kuolleeksijulistetun kuolinpäivästä eikä vasta hakemuksesta lukien.

9.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Työeläke – Perhe-eläke – Takautuva maksaminen – Pätevä syy

Edunjättäjä oli poistunut psykiatrisesta sairaalasta marraskuussa 2011.
Hänet oli julistettu kuolleeksi käräjäoikeuden toukokuussa 2013
antamalla päätöksellä ja kuolinpäiväksi oli katsottu 2.11.2011. Leski
oli hakenut perhe-eläkettä vasta kuolleeksijulistamispäätöksen antamisen
jälkeen. Työeläkelakien ja kansaneläkelain säännökset, jotka koskevat
perhe-eläkkeen ja määräaikaisen perhe-eläkkeen hakemista sekä
perhe-eläkkeen takautuvaa myöntämistä, ovat yhdenmukaiset.
Perhe-eläkettä haetaan Kansaneläkelaitokselta samalla hakemuksella.
Kansaneläkelaitos, jolle poliisin tutkintailmoitus oli toimitettu jo
joulukuussa 2011, oli myöntänyt perhe-eläkkeen kuolinpäivää seuraavan
kuukauden alusta lukien. Myös työeläkelakien mukaisen perhe-eläkkeen
myöntämiselle takautuvasti samasta ajankohdasta lukien katsottiin olevan
laissa tarkoitettu pätevä syy.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments