Pankin laina-asiakkaille valituslupa korkomarginaalien korottamista koskevassa asiassa

8.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt eräille Nordea Pankki Suomi Oyj:n laina-asiakkaina olleille kunnille, yhteisöille ja säätiöille valitusluvan luottojen korkomarginaalien korottamista koskevassa asiassa.

Asia liittyy hovioikeudessa käsiteltyyn kiistaan siitä,
oliko Nordea Pankki Suomi Oyj:llä ollut vuonna 2009 oikeus korottaa
kuntien ja kunta-alalla toimivien yhteisöjen ja säätiöiden luotoista
perittäviä marginaaleja. Hovioikeus hylkäsi pankin laina-asiakkaiden
kanteet, joissa nämä olivat vaatineet tuomioistuinta vahvistamaan muun
ohella, ettei perusteita marginaalin korottamiselle ollut. Hovioikeus
katsoi, että pankin varainhankinnan kustannukset olivat kansainvälisen
talouskriisin seurauksena lisääntyneet velkakirjan ehdossa tarkoitetulla
tavalla siten, että marginaalien korottamiselle oli ollut perusteet.
Myös käräjäoikeus oli päätynyt asiassa samaan johtopäätökseen ja
hylännyt laina-asiakkaiden kanteet.

Valituslupaa asiassa haki kaikkiaan 25 eri tahoa, joille kaikille myönnettiin valituslupa.

Pankin laina-asiakkaille valituslupa korkomarginaalien korottamista koskevassa asiassa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments