OM: Työryhmä ehdottaa vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistamista

3.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa vesilain käyttöoikeussääntelyn tarkistamista niin, että sääntely on yhdenmukaista perustuslain kanssa

Vesitaloushankkeen edellyttämä alueen pakkolunastaminen sekä eräiden
käyttöoikeuksien perustaminen edellyttäisi työryhmän ehdotuksen mukaan
jatkossa sitä, että kyseinen hanke on yleisen tarpeen vaatima.
Ehdotetulla muutoksella ei olisi vaikutusta suurimpaan osaan
vesitaloushankkeita. Hankkeen toteuttaminen saattaa kuitenkin vaikeutua,
jos on kyse yksityistä tarvetta palvelevasta vedenkorkeuden nostamista
tai vesivoimalaitoksen rakentamista tarkoittavasta hankkeesta, joka
edellyttää käyttöoikeuden perustamista.

Lisäksi työryhmä ehdottaa,
että erilaisten putkien ja johtojen vetäminen jokien alitse
poistettaisiin säännönmukaisen luvanvaraisuuden piiristä. Jatkossa
pääsääntöisesti riittäisi, että hankkeista tehdään ilmoitus
viranomaiselle hankkeen rekisteriin merkitsemiseksi. Lupa saattaisi
edelleen olla joissakin tapauksissa tarpeen hankkeen
ympäristövaikutusten perusteella. Putkien ja johtojen vetäminen järvi-
ja merialueilla säilyisi edelleen luvanvaraisena.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments