Markkinaoikeus hylkäsi voimajohtoyhtiöille esitetyn seuraamusmaksuesityksen vanhentuneena

30.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kilpailu ja kuluttajavirasto vaati, että markkinaoikeus määrää Eltel Networks Oy:lle ja Eltel Group Oy:lle 35 miljoonan euron seuraamusmaksun

Markkinaoikeus totesi, että virasto oli tehnyt
seuraamusmaksuesityksen 31.10.2014. Seuraamusmaksua ei saa sovellettavan
kilpailunrajoituslain mukaan määrätä ellei esitystä markkinaoikeudelle
ole tehty viidessä vuodessa siitä, kun kilpailunrajoituksen voimassaolo
on lakannut. Siten viraston on tullut esittää näyttöä rikkomuksen
kestosta ainakin 31.10.2009 saakka.

Markkinaoikeus katsoi
näytetyksi, että yhtiöiden edustajat olivat tavanneet vuosina 2004, 2005
ja 2006 ja että tapaamisissa oli keskusteltu tulevista
voimajohtohankkeista ja ainakin joidenkin projektien jakamisesta
yhtiöiden kesken. Yhtiöiden edustajat olivat keskustelleet puhelimitse
muutaman kerran vuodessa ja ainakin vuonna 2007 oli keskusteltu
tietyistä urakoista.

Markkinaoikeus arvioi yksittäisiä tapahtumia
esitetyn näytön perusteella sekä tapahtumia kokonaisuutena ja katsoi,
ettei viraston esittämästä selvityksestä ollut oikeudellisesti
riittävällä tavalla pääteltävissä, että kartellirikkomus olisi miltään
osin jatkunut 31.10.2009 saakka tai tätä myöhempään ajankohtaan. Koska
seuraamusmaksuesitys oli siten tehty kilpailunrajoituslain 22 §:ssä
säädetyn määräajan jälkeen, markkinaoikeus hylkäsi esityksen.

Tiedote: Markkinaoikeus hylkäsi voimajohtoyhtiöille esitetyn seuraamusmaksuesityksen vanhentuneena

Ratkaisu: 2014/837

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments