Laiton työtaistelu johti tulospalkkioiden menetykseen

3.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:12

Työsopimus – Työsuhde-etuudet – Syrjintä
Lakko
Ennakkopäätösvalitus

Yhtiön tulospalkkiojärjestelmään sisältyneen rajoitusehdon mukaan
osallistuminen laittomaan työtaisteluun poisti henkilöltä oikeuden
tulospalkkioon siltä kaudelta, jolle laiton työtaistelutoimenpide
kohdentui. Yhtiön työntekijät olivat työrauhavelvoitteen
voimassaoloaikana ryhtyneet työnseisauksiin, joiden johdosta yhtiö oli
evännyt tulospalkkiot työnseisauksiin osallistuneilta.

Korkeimman
oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että
työnseisaukset eivät olleet ammattiyhdistyksen toimeenpanemia, vaan että
työntaistelutoimenpiteissä oli ollut kysymys työntekijöiden omasta
toiminnasta, joka ei ollut yhteydessä ammatillisen järjestäytymisen
vapauteen. Yhtiö ei ollut toiminut syrjintäkiellon eikä
yhdistymisvapauden käytön estämisen ja rajoittamisen kiellon vastaisesti
evätessään tulospalkkiot.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments