Korkein oikeus linjasi poikien ympärileikkaamiseen liittyvää oikeuskäytäntöä

31.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:24 Pahoinpitely

KKO:2016:25 Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely Erehdys – Vastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva erehdys

Korkein oikeus (KKO) on antanut tänään kaksi ennakkopäätöstä, joilla
on linjattu poikien uskonnollisista ja kulttuurisista syistä tehdyn
ympärileikkauksen rangaistavuutta. Ratkaisut täydentävät KKO:n aiempaa linjausta,
jonka mukaan muusta kuin lääketieteellisistä syystä tehty pojan
ympärileikkaus sinällään täyttää pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön,
mutta ei ole rangaistava tilanteessa, jossa sitä voidaan pitää lapsen
edun mukaisena.

Ensimmäisessä tapauksessa oli kysymys kahdesta
ympärileikkauksesta, jotka muslimiperheet olivat teettäneet 7- ja
12-vuotiaille pojilleen. Leikkaukset oli tehty molemmissa tapauksissa
kummankin vanhemman pyynnöstä ja ne oli suorittanut henkilö, joka ei
ollut lääkäri. KKO katsoi ratkaisevaksi sen, että toimenpiteet oli
kuitenkin tehty lääketieteellisin kriteerein arvioiden
ammattitaitoisesti, ja että toimenpiteitä oli pidettävä poikien edun
mukaisina. Toisaalta etenkin jo 12 vuotta täyttäneen lapsen osalta
toimenpide olisi edellyttänyt hänen oman mielipiteensä selvittämistä.
KKO piti ennallaan Helsingin hovioikeuden tuomion, jolla vanhempia ja
ympärileikkaukset tehnyttä henkilöä koskevat yllytys- ja
pahoinpitelysyytteet hylättiin.

Toisessa tapauksessa
nigerialaissyntyinen isä oli kulttuuritaustastaan johtuen
ympärileikkauttanut nelikuisen poikansa tämän suomalaisen äidin tahdon
vastaisesti. Isä oli erehdyttänyt ympärileikkauksen suorittaneen
lääkärin uskomaan, että myös lapsen äiti oli antanut toimenpiteelle
suostumuksensa. KKO katsoi, että toimenpide olisi edellyttänyt kummankin
vanhemman suostumuksen ja päätyi siihen, että tämä seikka oli
ratkaiseva harkittaessa sitä, voitiinko toimenpidettä pitää lapsen edun
mukaisena. KKO tuomitsi isän pahoinpitelystä sakkorangaistukseen.
Toimenpiteen tekijänä olleen lääkärin KKO vapautti syytteestä alempien
oikeusasteiden tavoin.

KKO totesi ratkaisussaan lisäksi, että
Suomessa ei ole muilla kuin lääketieteellisillä perusteilla tehtävää
ympärileikkausta koskevaa nimenomaista lainsäädäntöä. Vaikka sosiaali-
ja terveysministeriö on antanut kysymyksestä suosituksen, se ei poista
ympärileikkaukseen liittyviä epäselvyyksiä esimerkiksi suosituksen
vastaisesti toimivien henkilöiden rangaistusvastuuseen liittyen.

»
Ennakkopäätös KKO:2016:24

»
Ennakkopäätös KKO:2016:25

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments