KKO äänesti voidaanko turvaamistoimella kieltää laiton lakko

10.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:14

Väliaikainen turvaamistoimi
Muutoksenhaku – Kantelu

Työehtosopimuksen voimassa ollessa työntekijäjärjestö oli aloittanut
lakon työnantaja F:n yrityksessä. F haki käräjäoikeudessa väliaikaista
turvaamistoimenpidettä, jolla lakko kielletään. Korkeimman oikeuden
päätöksestä ilmenevin perustein työntekijäjärjestöillä oli oikeudellista
tarvetta saada kanteluteitse tutkituksi kysymys väliaikaisen
turvaamistoimenpiteen laillisuudesta. Koska lakon kieltävää
kieltotuomiota ei voitu antaa käräjäoikeudessa eikä muussakaan
menettelyssä, käräjäoikeuden olisi tullut jättää hakemus tutkimatta.
(Ään.)

KKO:2016:14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments