Kilpaileva toiminta johti viranhaltijan virkasuhteen purkamiseen

9.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Itä-Suomen HAO: Kunnallinen viranhaltija – Virkasuhteen päättäminen – Virkasuhteen purku – Kilpaileva toiminta

… Hallinto-oikeus on arvioinut, että yhtiön toiminta ei ole ollut vielä
valittajan virkasuhdetta purettaessa volyymiltään huomattavan laajaa
sen enempää määrällisesti kuin taloudellisestikaan. Valittaja on
kuitenkin tarjonnut X Oy:n kautta koulutuskuntayhtymässä kehitettyjä
tietohallintopalveluja ja tuotteita koulutuskuntayhtymän keskeisille
yhteistyökumppaneille. Siitä, kuinka merkittävä asia tietohallintohanke
ja tietovarastomalli on ollut koulutuskuntayhtymälle, on ollut myös
osapuolten välillä erimielisyyttä. Hallinto-oikeuden arvion mukaan
kysymys on ollut varsin merkittävästä hankkeesta. Koulutuskuntayhtymän
tietohallintojohtaja on kertonut, että pelkästään DW-mallin luominen
maksaa noin 400 000 euroa ja sen kehittäminen on vienyt muutamia vuosia.
Koulutuskuntayhtymä on suunnitellut ja kehittänyt DW-mallin ohella sen
ympärille ajantasaista johtamisen työvälinettä. Kaikki osaaminen on
perustunut valittajan, M:n ja P:n virka- ja työsuhteiden aikana
koulutuskuntayhtymässä hankittuun osaamiseen. Koulutuskuntayhtymän
keskeinen osaaminen ohjelmistotyön kehittämisessä on perustunut
valittajan, M:n ja P:n osaamiseen ja ammattitaitoon. Valittaja on ollut
kuntayhtymässä yleisesti vastuullisissa virkatehtävissä ja hänen
asemansa ja roolinsa on ollut keskeinen myös tietohallintohankkeessa.
Valittajan työtehtäviin on kuulunut juuri johtamisen työvälineiden
kehittäminen.

Hallinto-oikeus onkin tullut siihen johtopäätökseen,
että koulutuskuntayhtymä on luottanut johtavassa ja vastuullisessa
asemassa olevaan asiantuntijaansa, joka ei ole toiminut
yritystoiminnassaan asemansa edellyttämällä tavalla. Valittaja ei ole
myöskään asianmukaisesti informoinut työnantajaansa sidonnaisuuksistaan.
Hallinto-oikeuden arvion mukaan kysymys on ollut kilpailevasta
toiminnasta, joka on ilmeisesti vahingoittanut valittajan työnantajaa.
Vahinko on luonteeltaan taloudellista ja sillä on ollut myös ilmeisen
vahingollinen vaikutus koulutuskuntayhtymän ulkopuolisten kanssa
tekemään yhteistyöhön. Hallinto-oikeuden arvion mukaan valittajan
toiminta on ollut siinä määrin vakavaa ja moitittavaa, että
koulutuskuntayhtymällä on ollut erittäin painava syy purkaa valittajan
virkasuhde.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments