KHO: Työsuhdetta ei oltu keinotekoisesti muutettu toimeksiantosuhteeksi

31.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:35

Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Työnantajan sosiaaliturvamaksu – Palkka – Työkorvaus – Taloushallintopalveluja koskeva toimeksiantosopimus – Entinen talouspäällikkö

A hoiti B Oy:n talouspäällikön tehtäviä yhtiön työntekijänä
vuosina 2007 ja 2008. A irtisanottiin vuonna 2008 ja B Oy:n emoyhtiö
määräsi tehtävän ulkoistettavaksi. B Oy kilpailutti palvelun ja hyväksyi
A Ky:n, jonka ainoa työntekijä ja vastuunalainen yhtiömies A oli,
tekemän tarjouksen. A Ky ryhtyi hoitamaan B Oy:n palkanlaskennan ja
kirjanpidon tekniset suoritteet sekä viranomaisilmoitukset ja yhtiön
tulosraportit.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että B Oy:n A
Ky:lle maksamia korvauksia ei ollut pidettävä ennakkoperintälain 13 §:n
1 momentissa tarkoitettuna A:lle maksettuna palkkana. Tapauksen
olosuhteet eivät osoittaneet A:n työsuhteen keinotekoista muuttamista
toimeksiantosuhteeksi. Tällä aiemmalla työsuhteella ei siten ollut
merkitystä asiassa. Verovuodet 2009–2011. Äänestys 4–1.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments