Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa

3.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – 8 artiklan 1 kohdan c alakohta – Ennen eurooppalaista pidätysmääräystä annetun ja siitä erillisen kansallisen pidätysmääräyksen puuttumisen seuraus

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Curtea de Apel Cluj (Cluj’n muutoksenhakutuomioistuin, Romania)
 
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus:

Julkisasiamies ehdottaa, että Curtea de Apel Cluj’n (Cluj’n
muutoksenhakutuomioistuin) esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin
vastataan seuraavasti:

Eurooppalaisesta
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä
luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen
2002/584/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 tehdyllä
neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS, 8 artiklaa on laillisuus- ja
suhteellisuusperiaatteiden valossa tulkittava siten, että:

–        eurooppalainen
pidätysmääräys voidaan antaa ainoastaan siitä erillisen kansallisen
pidätysmääräyksen tai muun sellaisen vastaavan täytäntöönpanokelpoisen
oikeudellisen päätöksen täytäntöön panemiseksi, jolla määrätään syytetyn
henkilön etsinnästä ja pidättämisestä ja joka on annettu
pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion rikosprosessuaalisten sääntöjen
mukaisesti;

–        jos näin ei ole,
täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen on kieltäydyttävä
panemasta toimea täytäntöön eurooppalaisena pidätysmääräyksenä.

Linkki asiaan C-241/15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments