Hovioikeuden olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa salaisen pakkokeinon ylimääräistä tietoa koskevassa asiassa

14.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:17

Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste
Salassapitorikos
Todistelu

Käräjäoikeus oli myöntänyt poliisilaitokselle telekuunteluluvan
kuunnella A:n liittymiä 3.10.2012 – 17.1.2013, koska A:ta epäiltiin
osallisuudesta törkeään huumausainerikokseen. Syyttäjä vaati
rangaistusta A:lle 19.12.2012 – 3.1.2013 tehdystä yllytyksestä
salassapitorikokseen ja B:lle salassapitorikoksesta. Syyttäjä vetosi
näyttönä telekuuntelussa syntyneisiin tallenteisiin. Käräjäoikeus päätti
1.1.2014 voimaan tulleen pakkokeinolain perusteella, ettei tallenteita
voitu käyttää todisteina, koska tallennetiedoissa oli kysymys
ylimääräisestä tiedosta ja koska salassapitorikos ei ollut sellainen
rikos, johon telekuuntelu voitiin kohdentaa. Käräjäoikeus hylkäsi
syytteet. Hovioikeus ei myöntänyt syyttäjälle jatkokäsittelylupaa.

Korkeimman
oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että
hovioikeuden olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa
ennakkoratkaisuperusteella. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments