Helsingin hallinto-oikeus varautuu turvapaikkavalitusten määrän kasvuun

23.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin hallinto-oikeuteen on tämän vuoden aikana saapunut yli 750 Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätöksistä tehtyä valitusta.

Määrä on
jo nyt suuri, sillä koko edellisvuoden aikana turvapaikkavalituksia
saapui kaikkiaan 1168.

Hallinto-oikeuteen saapuvien valitusten odotetaan lisääntyvän
entisestään huhti-toukokuun aikana, kun Maahanmuuttoviraston tekemien
turvapaikkapäätösten määrän ennustetaan kasvavan huomattavasti.

Tällä
hetkellä Helsingin hallinto-oikeuden keskimääräinen käsittelyaika
turvapaikka-asioissa on noin kahdeksan kuukautta. Nopeutetun käsittelyn
piiriin kuuluvat asiat ratkaistaan keskimäärin noin viidessä
kuukaudessa. Nopeutetussa käsittelyssä ratkaistaan muun muassa
uusintahakemuksista tehdyt valitukset sekä niin sanottuun
Dublin-asetukseen perustuvat asiat. Tavoitteena on, että asiamäärän
kasvusta huolimatta käsittelyaikoja pystytään nopeuttamaan.

Hallinto-oikeus
on varautunut turvapaikkavalitusten määrän kasvuun kehittämällä yhä
sujuvampia ja nopeampia työskentelytapoja. Erityistä huomiota on
kiinnitetty päätösten tiivistämiseen ja selkeyttämiseen. Hallinto-oikeus
julkaisee myös muutoksenhakijoille suunnatut asiointiohjeet, joilla
osaltaan pyritään helpottamaan oikeuskäsittelyä.

Valitusten
määrän kasvuun on varauduttu myös lisäbudjetissa 7,8 miljoonan euron
lisämäärärahalla. Määrärahan turvin on vuoden alussa voitu muun ohella
perustaa yksinomaan turvapaikka-asioihin keskittyvä 7. jaosto. Uusien
työntekijöiden rekrytointi jaostolle aloitettiin viime vuoden puolella
ja rekrytoinnit jatkuvat kevään ajan. Tämän hetkisen arvion mukaan
yhteensä noin 100 uutta henkilöä rekrytoidaan vuoden loppuun kestäviin
virkasuhteisiin.

Helsingin hallinto-oikeuteen saapuu aiempaa enemmän turvapaikkavalituksia – kasvuun on varauduttu

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments