Hallinto-oikeuden menettely muodosti ihmisoikeusloukkauksen, jonka johdosta tuomittiin korvaus

21.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:20

Vahingonkorvaus – Kannerajoitus – Julkisyhteisön
korvausvastuu – Korvattava vahinko – Kärsimys
Euroopan ihmisoikeussopimus
Perustuslaki – Perusoikeudet
Ulkomaalainen

Poliisilaitos oli hylännyt N:n oleskelulupahakemuksen.
Hallinto-oikeus ei ollut muuttanut päätöstä. Ulkomaalaisvirasto oli sen
jälkeen määrännyt N:n karkotettavaksi. Ratkaisut olivat perustuneet
siihen, että suojelupoliisi ei ollut puoltanut hakemusta.
Suojelupoliisin lausunnon perusteet olivat valtion turvallisuuden vuoksi
salaisia, eivätkä N taikka asiaa käsitelleet viranomaiset olleet
saaneet niistä tietoa. Hovioikeus oli katsonut, että hallinto-oikeus oli
menetellyt virheellisesti, kun se ei ollut ottanut selvää
suojelupoliisin lausunnon perusteista, ja tuominnut N:lle
vahingonkorvauslain nojalla korvausta kärsimyksestä.

Korkein
oikeus katsoi, ettei hallinto-oikeuden menettelyn johdosta tehtyä
korvausvaatimusta voitu vahingonkorvauslain 3 luvun 5 §:n
kannerajoituksen vuoksi tutkia vahingonkorvauslakiin perustuvana.
Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla korvausta
tuomittiin kuitenkin N:n perus- ja ihmisoikeuksiin kohdistuneen
loukkauksen johdosta. (Ään.)

KKO:2016:20

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments