Finlex: Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä uudistui

15.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sosiaalihuollon keskeisiä ammattiryhmiä koskeva sääntely uudistui, kun laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä tuli voimaan 1. maaliskuuta 2016

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään keskeisten sosiaalihuollon ammattien laillistamisesta, rekisteröinnistä ja valvonnasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
ylläpitää vastedes sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä
terveydenhuollon ammattihenkilörekisterin ohella. Sosiaalihuollon
ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen on rajattu keskeisiin
sosiaalihuollon ammattiryhmiin, joita ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi
ja geronomi.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments