Ennakkopäätös taloudellisista syistä irtisanottavan työntekijän valinnasta

10.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:15

Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen irtisanominen

Työnantajalla oli ollut taloudelliset ja tuotannolliset syyt irtisanoa yksi kolmesta samaa työtä tehneestä työntekijästä. Työnantaja oli kohdistanut irtisanomisen A:han sillä perusteella, että A oli yli seitsemän kuukautta aiemmin pyytänyt tulla irtisanotuksi. A ei tosiasiassa ollut halunnut irtisanomistaan.

Korkein oikeus katsoi, että irtisanomisen kohdistaminen A:han tämän kanssa aiemmin käytyjen yleisluontoisten keskustelujen perusteella oli epäasiallista ja myös työnantajan lojaliteettivelvoitteen vastaista. Työsopimuksen irtisanomiselle ei siten ollut työsopimuslain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua asiallista ja painavaa syytä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments