Ansionmenetyskorvausta maksettava 365 päivältä vuodessa, ei 360

7.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO:Ansionmenetyskorvauksen määrä – Ansionmenetyskorvauksen laskenta

Valtiokonttori oli myöntänyt A:lle rikosvahinkolain mukaisen
enimmäiskorvauksen ansionmenetyksestä. Valtiokonttori oli katsonut, että
rikosvahinkolain nojalla ansionmenetyskorvausta voidaan myöntää
enintään 360 päivältä vuodessa. Vakuutusoikeus katsoi, että
ansionmenetys tuli määritellä kalenterivuoden todellisten päivien
lukumäärän mukaan. Näin ollen A:lla oli oikeus ansionmenetyskorvaukseen
ajalta 1.1.2009 – 31.12.2011 365 päivän mukaan kultakin
kalenterivuodelta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments