Ulosottovelallisia aiempaa enemmän

20.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ulosotossa oli vuonna 2015 yli 540 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 485 000 ja oikeushenkilöitä noin 55 000.

Eri velallisten
kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2014 noin prosentilla. Uusia velallisia,
joilla ei ole ollut asioita ulosotossa edeltävän vuoden aikana, oli
viime vuonna yhteensä 164 000. Uusien velallisten määrä kasvoi
edellisvuodesta hieman yli kaksi prosenttia.

“Maan heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa ulosoton
velallismääriin. Koska työttömyys edelleen kasvaa ja maksuvaikeudet
lisääntyvät, ei myöskään ulosottovelallisten määrässä ole nähtävissä
vuoden 2016 aikana merkittävää muutosta parempaan”, arvioi
valtakunnanvouti Juhani Toukola.

Velallisista noin 40 prosentilla
on velkaa ulosotossa korkeintaan tuhat euroa. Alle 10 000 euron velka on
noin 75 prosentilla velallisista. Suuria, yli 50 000 euron velkoja, on
ulosotossa hieman alle kuudella prosentilla kaikista velallisista.
Oikeushenkilövelallisilla velkajakauma painottuu jonkin verran
luonnollisia henkilöitä enemmän suurempiin velkoihin.

Asiamäärät pienenivät, perintätulos jatkaa kasvuaan

Ulosottovirastoihin
tuli viime vuonna vireille noin 2,6 miljoonaa asiaa. Laskua
edellisvuoden määristä on hieman yli neljä prosenttia. Maksamattomia
veroja saapui perittäväksi edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan muita
julkisoikeudellisia ja yksityisoikeudellisia saatavia, kuten
pankkilainoja, luottoja ja maksuja erilaisista työsuorituksista ja
palveluista, saapui edellisvuotta enemmän.

Ulosottoon saapui
vuonna 2015 rahasaatavia perittäväksi yli 2,7 miljardin euron arvosta.
Laskua edellisvuoteen verrattuna oli noin kolme ja puoli prosenttia.

Ulosoton
perintätulos oli vuonna 2015 1,090 miljardia euroa. Kasvua vuoteen 2014
verrattuna oli noin kolme prosenttia. Valtiolle tästä summasta kertyi
yli 400 miljoonaa euroa ja loput tilitettiin muille velkojille. Lisäksi
ulosottolaitoksen käyttömaksuina perittiin valtiolle asianosaisilta noin
78,6 miljoonaa euroa.

Valtakunnanvouti Toukolan mukaan kasvanut perintätulos kertoo perinnän tehokkuudesta.

Ulosmittausten ja myyntien määrät kasvoivat

Erilaisia
ulosmittauksia toimitettiin lähes 687 000 kappaletta, kun niitä vuotta
aikaisemmin oli tarkennettujen tietojen mukaan noin 660 000. Suurin osa
ulosmittauksista, noin 442 000 kappaletta, kohdistui palkkaan,
eläkkeeseen tai elinkeinotuloon.

Asunto-osakkeita myytiin vuonna
2015 yhteensä 551 kappaletta (561 kpl vuonna 2014) ja kiinteistöjä 1371
kpl (1246). Muun irtaimen omaisuuden realisointeja oli 1109 kappaletta
(962). Huutokaupoista kertyi yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. “Vaikean
taloustilanteen pitkittyminen näkyy realisointien kasvuna. Pankit myös
pyytävät omaisuuden realisointia aiempaa yleisemmin. Realisointi
kohdistuu kuitenkin vain pieneen osaan, reiluun puoleen prosenttiin
velallisista”, Juhani Toukola kertoo.

Ulosottoon saapui viime
vuonna noin 7000 häätöhakemusta. Näistä hakija peruutti noin 3100
hakemusta. Noin 1700 tapauksessa viranomaiset totesivat häädettävän
muuttaneen itse. Häätöjä toimeenpantiin 1790 kappaletta. Häätöhakemusten
määrä laski, mutta toimeenpantujen häätöjen määrä kasvoi vuodesta 2014.

Ulosottovelallisia aiempaa enemmän

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments