Selvityshenkilöt ehdottavat syyttäjälaitoksen organisointia yhdeksi virastoksi

23.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Selvityshenkilöiden johtopäätös on, että syyttäjälaitosta voisi kehittää parhaiten organisoitumalla yhdeksi virastoksi, jossa on selkeä ja toiminnallisesti vahva rakenne.

Valtakunnansyyttäjänviraston selvityshenkilöt ovat saaneet valmiiksi
selvityksensä syyttäjälaitoksen uudelleenorganisoimiseksi.
Selvityshenkilöt Henrika Räsänen ja Christer Lundström selvittivät valtakunnansyyttäjän toimeksiannosta syyttäjälaitoksen uudelleenorganisointia.

Selvityshenkilöt
tarkastelivat syyttäjälaitoksen toiminnan kehittämismahdollisuuksia.
Heidän johtopäätöksensä on, että syyttäjälaitosta voisi kehittää
parhaiten organisoitumalla yhdeksi virastoksi, jossa on selkeä ja
toiminnallisesti vahva rakenne. Sama olisi mahdollista myös neljän
viraston mallissa, jos samalla uudistetaan toimintatapoja ja
yhtenäistetään ohjausmenetelmiä, kuten johtamis- ja laatujärjestelmä ja
laitostasoinen työjärjestys.

Selvityshenkilöt esittävät, että
syyttäjälaitos organisoidaan valtakunnallisten ja alueellisten
toimintojen varaan. Valtakunnallisia toimintoja olisivat tukitoiminnot
ja rikosten esikäsittely. Muu toiminta olisi
Valtakunnansyyttäjänvirastossa tai sitä vastaavassa esikunnassa ja
neljässä virastossa tai alueella, joita olisivat Etelä-Suomi,
Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi ja Itä-Suomi. Selvityshenkilöt eivät esitä
muutoksia syyttäjälaitoksen toimipaikkaverkostoon eivätkä Ahvenanmaan
maakunnansyyttäjän tehtävien organisointiin.

Organisaatiouudistuksen
perusteina on ollut toiminnan kehittäminen. Siinä on tarkasteltu
toiminnan yhtenäisyyttä ja ammattimaista johtamiskulttuurin edistämistä,
toiminnan tehostamista ja syyttäjälaitoksen asiantuntijuuden
syvenemistä. Nämä toimet parantavat toiminnan vaikuttavuutta ja ennen
kaikkea edistävät henkilöstön hyvinvointia.

Uudistusta puoltavat
syyt perustuvat niihin yhteiskunnan asettamiin odotuksiin, jotka
ilmenevät muun muassa syyttäjälaitoksesta annetusta lainsäädännöstä ja
laitoksen toimintaa ohjaavasta strategiakartasta.

Selvityshenkilöt ehdottavat syyttäjälaitoksen organisointia ensisijaisesti yhdeksi virastoksi

Uudistuva_ja_yhtenainen_syyttajalaitos.pdf (pdf, 1.65 Mt)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments