Panttikirjat aiotaan vähitellen sähköistää kokonaan

18.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uusista kiinnityksistä annettaisiin jatkossa panttikirjoja vain sähköisessä muodossa, ja kiinnityksiä muutettaessa vanhat kirjalliset panttikirjat muunnettaisiin sähköisiksi.

 Sähköisiä panttikirjoja ei enää muutettaisi
hakemuksesta kirjalliseen muotoon. Hallitus antoi asiaa koskevan
esityksen eduskunnalle 18. helmikuuta.

Vanhoja kirjallisia panttikirjoja ei voisi enää vuodesta 2020 alkaen
käyttää uuden luoton vakuutena. Luottoa haettaessa olisi haettava joko
uusia kiinnityksiä, joista annetaan sähköiset panttikirjat, tai vanhojen
kirjallisten panttikirjojen muuntamista sähköisiksi.

Kiinteistönomistajien,
joilla on vanhoja kirjallisia panttikirjoja luoton vakuutena
esimerkiksi pankissa, ei tarvitsisi ryhtyä erityisiin toimiin esitetyn
lainmuutoksen takia. Luotonantajat voisivat kuitenkin hakea hallussaan
olevien vanhojen panttikirjojen massamuuntamista sähköisiksi nykyistä
helpommalla menettelyllä.

Esitetyt muutokset tehostaisivat
kiinteistövakuuksien hallinnointia, kun kirjallisten panttikirjojen
käsittelemisen sijasta siirryttäisiin sähköisiin toimintatapoihin. Tästä
tulee hyötyjä sekä luotonantajille että näiden asiakkaille. Muutokset
tehostaisivat myös kirjaamisviranomaisen toimintaa.

Sähköistä
panttikirjaa koskevat maakaaren säännökset tulivat voimaan 2013. Niiden
mukaan kiinnityksen hakija voi valita joko kirjallisen tai sähköisen
panttikirjan. Lakia säädettäessä oletettiin, että pankit ja muut
merkittävät luotonantajat siirtyisivät nopeasti yksinomaan sähköisten
panttikirjojen käyttöön. Toistaiseksi siirtyminen on kuitenkin ollut
arvioitua hitaampaa.

Panttikirjat aiotaan vähitellen sähköistää kokonaan

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments