OM: EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät lainmuutokset selvitetään työryhmässä

25.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien kansallisten lainsäädäntötoimien tarvetta ja valmistelemaan lainmuutoksia

EU:n tietosuoja-asetus julkaistaan keväällä 2016 ja se tulee voimaan jäsenvaltioissa vuonna 2018.

Tietosuoja-asetus koskee henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää
säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja
henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista. Siinä on myös säännökset
mm. kansallisista valvontaviranomaisista, henkilötietojen siirrosta
kolmansiin maihin sekä rekisteröidyn valitusmahdollisuuksista.
Tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi sekä julkisella että
yksityisellä sektorilla.

Nykyisin henkilötietojen käsittelyyn
sovelletaan henkilötietolakia. Lisäksi säännöksiä henkilötietojen
käsittelystä on alustavan arvion mukaan useassa sadassa muussa laissa.
Nämä säännökset on saatettava tietosuoja-asetuksen mukaisiksi asetuksen
mahdollistaman direktiivinomaisen kansallisen liikkumavaran puitteissa.
Jäsenvaltiot voivat antaa asetusta tarkentavaa lainsäädäntöä erityisesti
julkisella sektorilla.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments