Maankäyttösopimusta koskeva riita kuului yleisen tuomioistuimen tutkittavaksi

18.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:8

Tuomioistuimen toimivalta – Tuomioistuin- vai hallintoriita-asia
Maankäyttö- ja rakennuslaki – Maankäyttösopimus

Kunta ja kiinteistönomistaja olivat tehneet maankäyttö- ja
rakennuslaissa tarkoitetun asemakaavoitusta ja sen toteuttamista
koskevan maankäyttösopimuksen, jossa oli sovittu muun muassa
maanomistajan suoritettavasta maankäyttömaksusta. Kiinteistönomistajan
kannevaatimukset, jotka koskivat sopimuksen mitättömäksi ja
pätemättömäksi julistamista sekä sovittelua, kuuluivat yleisen
tuomioistuimen tutkittavaksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments