Lapsen tapaamisoikeuteen liittyvä uhkasakko voidaan tuomita uudesta perustepäätöksestä huolimatta

4.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


HelHO:2015:17

Lapsen tapaamisoikeuteen liittyvän uhkasakon täytäntöönpano

A:n ja B:n yhteisten lasten tapaamisoikeudesta oli määrätty
käräjäoikeuden 14.12.2012 antamalla päätöksellä. Käräjäoikeus oli tämän
jälkeen 4.2.2014 antamallaan päätöksellä muuttanut lasten
tapaamisoikeutta väliaikaisesti ja velvoittanut lasten äidin A:n
sallimaan tapaamiset lasten ja isän B:n välillä sekä myötävaikuttamaan
tapaamisten toteuttamiseen 2.000 euron sakon uhalla. A oli tämän jälkeen
evännyt lasten ja B:n tapaamiset, minkä vuoksi B oli 7.7.2014 hakenut
käräjäoikeudelta uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi. Käräjäoikeus
tuomitsi 29.9.2014 antamallaan päätöksellä A:n hänelle 4.2.2014
asetettuun uhkasakkoon 1.500 euron määrältä. Asian ollessa A:n
valituksen johdosta vireillä Helsingin hovioikeudessa, antoi
käräjäoikeus 12.6.2015 uuden lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan
täytäntöönpanokelpoisen päätöksen. Asiassa oli hovioikeudessa kysymys
siitä, mikä merkitys käräjäoikeuden 12.6.2015 antamalla lasten huoltoa
ja tapaamisoikeutta koskevalla päätöksellä oli tuomitun uhkasakon
kannalta.

HelHO:2015:17

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments