KHO:n ennakkopäätös asianajotoimiston osakkeiden verotusarvosta

16.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:18

Henkilökohtaisen tulon verotus – Työsuhteeseen perustuva oikeus ostaa yhtiön osakkeita – Käypä arvo – Naken in naken ut – Substanssiarvo – Asiantuntijapalveluita tarjoava yhtiö – Asianajotoimisto – Osakassopimus

A oli vuonna 2009 ostanut 13 asianajotoimintaa harjoittavan B Oy:n
osaketta kauppahinnoilla, jotka olivat vastanneet osakassopimuksessa
niin sanotun naken in naken ut -periaatteen mukaisesti sovittua
osakkeiden tasearvoa. Osakkeista 11 oli ostettu B Oy:ltä ja kaksi yhtiön
osakkaana olleilta asianajajilta. Osakekauppojen jälkeen A oli
omistanut yhtiön sadasta osakkeesta 13. Kaksi muuta osakasta olivat
omistaneet yhtiön osakkeista kumpikin 42, ja kolme osaketta oli yhtiön
itsensä hallussa.

Toimitetussa verotarkastuksessa
osakkeiden käypä arvo oli määritetty yhtiön substanssi- ja tuottoarvojen
keskiarvon perusteella. Verohallinto oli oikaissut A:n verotusta hänen
vahingokseen ja lisännyt A:n verotettaviin ansiotuloihin ostettujen
osakkeiden käyväksi arvoksi lasketun määrän ja A:n maksamien
kauppahintojen erotuksen. Verotuksen oikaisulautakunta oli alentanut A:n
verotettaviin ansiotuloihin lisätyn määrän vastaamaan
verotarkastuksessa lasketun substanssiarvon ja A:n maksamien
kauppahintojen välistä erotusta. Hallinto-oikeus oli hylännyt
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön oikaisulautakunnan päätöksestä
tekemän valituksen.

Asiassa oli kyse yhtiöstä, joka tarjosi
asiantuntijapalveluja ja jonka osakkaina oli näitä palveluja tarjoavia
asiantuntijoita, joista yhdelläkään ei ollut määräysvaltaa yhtiössä.
Osakassopimuksen ehtojen takia osakkeista ei voitu niitä myytäessä saada
substanssiarvoa korkeampaa hintaa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen, jossa oli vaadittu A:n
verotettaviin ansiotuloihin lisätyn määrän korottamista osakkeiden
substanssi- ja tuottoarvojen keskiarvojen ja osakkeista maksettujen
kauppahinnan erotuksen mukaiseksi. Verovuosi 2009.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments