Kaksi ennakkopäätöstä huoneenvuokrasta

14.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kyse sopimusehdon ja irtisanomisilmoituksen riittävästä selkeydestä

KKO:2016:5


Huoneenvuokra – Asuinhuoneiston vuokraus – Vuokran korotus

Asuinhuoneistoa koskevan vuokrasopimuksen mukaan vuokra oli sidottu
elinkustannusindeksiin ja vuokran muuksi korotusperusteeksi oli sovittu 4
%:n minimikorotus. Sopimuksen mukaan vuokra tarkistettiin vuosittain
aina kesäkuun alusta.

Sopimusehtojen katsottiin määrittävän uuden
vuokran suuruuden ja sen voimaantuloajankohdan niin, ettei
vuokranantajalla ollut velvollisuutta ennakolta ilmoittaa näistä
seikoista vuokralaiselle. (Ään.)

KKO:2016:6


Huoneenvuokra – Asuinhuoneiston vuokraus – Irtisanomisilmoitus

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 54 §:n 1 momentin mukaan
vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokralaiselle annettava
kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen
päättymisajankohta.

Vuokranantaja oli irtisanonut asuinhuoneistoa
koskevan vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksella, jossa ei ollut
ilmoitettu vuokrasuhteen päättymispäivää. Irtisanomisilmoituksessa oli
ilmoitettu irtisanomisajan pituus ja se, että irtisanomisajan laskeminen
alkaa sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana
irtisanomisilmoitus on annettu vuokralaiselle tiedoksi. Korkein oikeus
katsoi, että vuokralainen oli näiden tietojen perusteella saanut tiedon
vuokrasuhteen päättymisajankohdasta ja että irtisanomisilmoitus oli
annettu lain edellyttämällä tavalla.  

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments