Hakijavakuutta ei voitu palauttaa ennen kun määräaika turvaamistoimen aiheuttamien vahinkojen korvausvaatimukselle oli kulunut.

20.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:9

Ulosottokaari – Ulosottovalitus
Turvaamistoimi – Vakuus

A ja B vaativat turvaamistoimihakemuksissaan, että C:tä, D:tä ja E:tä
kielletään sakon uhalla saartamasta A:n ja B:n alusta. Käräjäoikeus
määräsi vastaajia kuulematta väliaikaisen turvaamistoimen.
Kihlakunnanvouti päätti turvaamistoimen täytäntöönpanosta ja hyväksyi
yhteisen hakijavakuuden määrän. Aluksen poistuttua satamasta A ja B
peruuttivat turvaamistoimihakemuksensa.

A ja B vaativat
käräjäoikeudessa kihlakunnanvoudin vakuuden hyväksymistä koskevan
päätöksen kumoamista ja vakuuden palauttamista tai sen määrän
alentamista. Käräjäoikeus hylkäsi valituksen. Hovioikeus katsoi A:n ja
B:n valituksesta, ettei turvaamistoimen hakemisesta tai
täytäntöönpanosta ollut aiheutunut oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:ssä
tarkoitettua vahinkoja tai kuluja ja määräsi vakuuden palautettavaksi.

Kysymys
vakuuden palauttamisen edellytyksistä, kun määräaika vahingon ja
kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamiselle ei ollut vielä kulunut
umpeen sekä siitä, mitä vahinkoja ja kuluja vakuudella oli turvattava.

  • “Vakuudella katettavaksi tarkoitettuja kuluja voivat olla myös sellaiset
    oikeudenkäyntikulut, jotka vastaajalle perustellusti arvioidaan syntyvän
    hänen vastatessaan turvaamistoimea koskevaan hakemukseen.”
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments