Euroopan komissio: EU sopi Yhdysvaltojen kanssa tietosuojasta

29.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vahvoilla varotoimilla palautetaan luottamus Atlantin yli tapahtuviin tiedonsiirtoihin: Euroopan komissio esittää EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn

Komissio julkisti tänään myös luonnoksen tietosuojan tason riittävyyttä
koskevaksi päätökseksi samoin kuin tekstit, jotka muodostavat EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield
-järjestelyn. Tähän sisältyvät tietosuojaperiaatteet (Privacy Shield
Principles), joita yritysten on noudatettava, samoin kuin Yhdysvaltojen
viranomaisten antamat kirjalliset sitoumukset (jotka julkaistaan
Yhdysvaltojen virallisessa lehdessä (Federal Register)) järjestelyn
täytäntöönpanosta, mukaan lukien vakuutus varotoimista ja rajoituksista,
jotka koskevat viranomaisten pääsyä tietoihin.

Kun tietosuojan tason riittävyyttä koskeva päätös on hyväksytty, uuden EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield
-järjestelyn puitteissa suoritettavaan tiedonsiirtoon sovellettavat
varotoimet vastaavat EU:n tietosuojavaatimuksia. Uudet puitteet
heijastavat Euroopan unionin tuomioistuimen 6. lokakuuta 2015 antamassa
tuomiossa asetettuja vaatimuksia. Kyseisessä tuomiossa  6.10.2015 (C362/14),  Euroopan unionin tuomioistuin totesi Safe Harbor -järjestelmän pätemättömäksi.

Yhdysvaltojen viranomaiset antoivat
vahvat sitoumukset siitä, että Privacy Shield -järjestelyn
täytäntöönpanoa valvotaan tiukasti, ja vakuuttivat, että kansalliset
turvallisuusviranomaiset eivät ryhdy valikoimattomaan tai
laajamittaiseen tietojen valvontaan.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments