Asianomistajalle määrättiin ROL:n mukainen avustaja vaikka vain yhtyi syyttäjän syytteeseen

24.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2016:1

Oikeudenkäyntiavustaja

A on hakemuksessaan ilmoittanut, ettei hän kykene valvomaan etuaan
ilman oikeudenkäyntiavustajaa, mistä voidaan päätellä, että hänen
tarkoituksensa on edelleen hovioikeudessa yhtyä syyttäjän
rangaistusvaatimukseen. Hovioikeuden arvioitavana olevasta syytteestä on
esitetty näyttönä vain B:n, A:n ja A:n tyttären kertomukset ja
käräjäoikeus on hylännyt syytteen A:n ja hänen tyttärensä kertomuksia
tukeneen muun näytön puuttumisen vuoksi. Asianosaisten kertomukset ovat
siten asiassa ratkaisevassa asemassa. B:lle on määrätty
oikeudenkäyntiavustaja.

Huomioon ottaen syytteessä tarkoitetun
rikoksen vakavuus, A:n henkilökohtaiset olosuhteet ja hänen suhteensa
epäiltyyn henkilöön sekä hovioikeuden arvioitavana olevan todistelun ja
todistusharkinnan laatu, hovioikeus katsoo, että asiassa on
kokonaisuutena arvioiden edellytykset määrätä A:lle
oikeudenkäyntiavustaja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2
luvun 1 a §:n 3 kohdan nojalla, eikä A:n asema oikeudenkäynnissä ole
turvattavissa vain tukihenkilön määräämisellä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments