Vankia ei voida rangaista kahdesti huumeen käytöstä, ne bis in idem

28.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:1

Huumausainerikos – Huumausaineen käyttörikos
Kurinpitorangaistus
Ne bis in idem
Ennakkopäätösvalitus

Vankeusvanki A:lle oli määrätty huumausaineen käyttörikoksesta kurinpitorangaistukseksi yksinäisyysrangaistus A:n pidettyä vankilassa hallussaan vähäistä määrää huumausaineita. Syyttäjä vaati myöhemmin vireille tulleessa rikosasiassa A:lle saman menettelyn perusteella rangaistusta huumausaineen käyttörikoksesta.

A:lle rikoksen johdosta määrätyn kurinpitorangaistuksen katsottiin kuuluvan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa säädetyn niin sanotun ne bis in idem -säännön soveltamisalaan. Kurinpitorangaistus esti syytteen tutkimisen. Vrt. KKO:2012:46

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments