Valtioneuvoston viestintäosasto: Suomelle kanne komissiolta ajokorttidirektiivin puutteellisesta täytäntöönpanosta

29.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomi on vastaanottanut 27.1.2016 kanteen, jonka Euroopan komissio on nostanut Suomea vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa. Kanne koskee ajokorttidirektiivin 2006/126/EY täytäntöönpanoa

Kanne perustuu komission
10.12.2015 tekemään päätökseen viedä asia unionin tuomioistuimen
käsiteltäväksi (komission lehdistötiedote IP/15/6229).

Komissio
katsoo, että Suomi ei ole saattanut ajokortteja koskevaa EU-direktiiviä
asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Suomessa annettujen
ajokorttien kaksoiskappaleiden voimassaoloaika voi olla pidempi kuin
mitä direktiivissä on säädetty. Kanne on nostettu myös siksi, että Suomi
ei ole liittynyt direktiivin edellyttämään EU:n ajokorttiverkostoon.

Komissio
on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen 11.7.2014 ja
perustellun lausunnon 23.4.2015. Nyt nostamallaan kanteella komissio
saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Suomen on
toimitettava vastineensa unionin tuomioistuimelle 6.4.2016 mennessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments