Turun Sanomat: Pantavalvonta voi tulla tehostamaan matkustuskieltoa

19.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kun matkustuskielto ei riitä, voisi tilalle tietyin ehdoin astua tehostettu matkustuskielto. Se tarkoittaisi sähköistä valvontaa. Tutkintavankeudelle kaavaillaan kahta uutta vaihtoehtoa, jotka olisivat tehostettu matkustuskielto sekä tutkinta-aresti

Pantavalvonta liittyisi näihin aina, kertoo oikeusministeriön työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Ulla Mohell. Oikeusministeriön työryhmä on jättämässä mietintönsä noin kuukauden päästä.

Vaihtoehdot
edellyttäisivät henkilön suostumusta, ja niiden käytöstä määräisi
tuomioistuin. Tehostetussa matkustuskiellossa tuomioistuimen harkinnassa
olisi, kuuluisiko pakkokeinoon myös asunnossa pysymisen velvoite.
Tutkinta-arestiin se sisältyisi.

Tutkintavankeuden vaihtoehto voisi tulla kysymykseen, jos esimerkiksi pakenemis- tai sotkemisvaaraa ei ole.

Tehostettu
matkustuskielto koskisi käräjäoikeusvaihetta, tutkinta-aresti taas
vaihetta, jolloin ensimmäisen vaiheen tuomio on saatu. Tuomion tulisi
tällöin olla vähemmän kuin kaksi vuotta ehdotonta vankeutta, eli
vaihtoehto ei tulisi kyseeseen vakavissa rikoksissa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments