Tuomareiden koulutusjärjestelmän kehittäminen. Lausuntotiivistelmä

25.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö pyysi 8.6.2015 lausuntoa tuomioistuinlain jatkovalmisteluhankkeessa laaditusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinlaiksi sekä hankkeen koulutustyöryhmän mietinnöstä (Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 38/2015) yhteensä 101 viranomaiselta ja yhteisöltä

Nästä yhteensä 101 viranomaiselta ja yhteisöltä lausunnon toimitti 65 tahoa, minkä lisäksi lausunnon toimitti kaksi
muuta tahoa. Tämä lausuntotiivistelmä sisältää yhteenvedon
koulutustyöryhmän keskeisistä ehdotuksista sekä lausunnonantajien
arvioista.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments