SM: Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvää kansallista lainsäädäntöä valmistellaan

21.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tavoitteena on viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin, joka annettiin toukokuussa 2015

Sisäministeriö on asettanut hankkeen hallituksen esityksen
valmistelemiseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Hankkeen toimikausi on 19.1.2016 – 31.8.2016. Direktiivin kansallisen täytäntöönpanon määräaika on kesällä 2017.

Lainsäädännön tavoitteena on säätää aiempaa kattavammin rahanpesun ja
terrorismin rahoittamisen torjuntaan sovellettavasta riskiperusteisesta
lähestymistavasta ilmoitusvelvollisten ja viranomaisten toiminnassa.
Työryhmän keskeiset ehdotukset koskevat muun muassa lain soveltamisalaa,
riskiperusteista lähestymistapaa ja asiakkaan tuntemista sekä
viranomaisten toimivaltuuksia.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments